Czwartkowe sety modlitewne

18:45 - 20:45

UWIELBIENIE | ROZWAŻANIE SŁOWA WSTAWIENNICTWO

Każdy set modlitewny trwa 2 godziny
i składa się z następujących części:

UWIELBIENIE:

– Chrystocentryczne, skupione na Bogu
– gościmy i honorujemy z ogromną bojaźnią Obecność Boga
– uwielbienie jest prorocze, jako odpowiedź na to co Duch pozwala widzieć

ROZWAŻANIE SŁOWA:

– to dalsze uwielbienie Boga w Jego Słowie
– rozważamy Słowo śpiewając antyfonalnie, tworząc refreny i korzystając z modelu Harfa i Czasza
– pragniemy by Słowo zamieszkiwało w nas z całym swym bogactwem i przez Słowo pragniemy poznawać piękno Boga coraz bardziej

WSTAWIENNICTWO:

– wstawiennictwo jest również prorocze, czyli zgodne ze Słowem i objawieniem
– wstawiamy się za wszystko o czym przekonuje nas Duch Święty – Poznań, Polskę, Izrael, pokolenie młodych, kościół, prześladowanych, miejsca konfliktów, bieżące sprawy i wiele innych
– opieramy się na modlitwach Apostołów i języku biblijnym