• Poznaj nas •

Dom Modlitwy

to miejsce odpoczynku w Bożej Obecności.

Miejsce stęsknionego wołania Oblubienicy- Kościoła o Jego powtórne przyjście w chwale i zyskania Bożej perspektywy poprzez rozważanie Słowa Bożego we wspólnym stawaniu przed tronem Ojca w uwielbieniu i zachwycie.

To miejsce modlitwy dla wszystkich.

WIĘCEJ O NAS ➝