Czym jest Dom Modlitwy

Dom Modlitwy to miejsce odpoczynku w Bożej Obecności.
Miejsce stęsknionego wołania Oblubienicy- Kościoła o Jego
powtórne przyjście w chwale i zyskania Bożej perspektywy
poprzez rozważanie Słowa Bożego we wspólnym stawaniu
przed tronem Ojca w uwielbieniu i zachwycie.

To miejsce modlitwy dla wszystkich.

Kim jesteśmy

Spotykamy się jako grupa wierzących chrześcijan, których łączy głębokie pragnienie nieustannego uwielbienia w duchu jedności. Chcemy by uwielbienie łączyło chrześcijan różnych wyznań, by było miejscem spełniania się modlitwy Jezusa:

 

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.”

 

NIEUSTANNA MODLITWA

Nieprzerwany czas Uwielbienia i wpatrywania się w piękno Pana, Rozważania Słowa śpiewem, Gorącego wstawiennictwa za sprawy miasta, kraju i świata oraz sprawy społeczne, które Duch Święty wzbudza w naszych sercach

Dlaczego powstają Domy Modlitwy

Pragniemy, aby modlitwa trwała w tym mieście nieustannie podobnie jak to jest w niebie. Wierzymy, że Bóg suwerennie wzbudza miejsca nieustannej modlitwy na całym świecie jak również w Polsce, które są wypełnieniem Jego obietnicy.

"Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. |
(Dz 15:16-17)

"... mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi."
Ap 4,2-8

HARFA I CZASZA

W czasie naszych spotkań modlimy się w określonym modelu modlitwy,
w którym istotne są trzy elementy:

UWIELBIENIE

…i pragniemy go uwielbiać za wielkie rzeczy,
które dla nas czyni każdego dnia.
Chcemy, by była to nasz odpowiedź na
Jego łaskę.

ROZWAŻANIE SŁOWA

…i ciągle do nas mówi przez swoje Słowo.
Dlatego chcemy się w nie wsłuchiwać,
coraz bardziej poznawać i wypełniać

WSTAWIENNICTWO

…i nie ma dla niego zbyt błahych spraw.
Wierzymy, że wstawiając się za tym światem
sprowadzamy Niebo na ZIemię.